Etter 1.oktober 2014 vil verden for alltid være forandret…

Vel, kanskje ikke, men vår verden vil i alle fall være forandret! Fra 1 oktober 2014 tilbyr Ulefos AS et unikt, egenprodusert sortiment rettet mot VA markedet !