Kontakt oss

Salg Norge

Kontaktinformasjon Ulefos AS – salgsorganisasjon

Salg Sverige

Kontaktinformasjon Ulefos AB – salgsorganisasjon

Salg Danmark

Kontaktinformasjon Ulefos AS– salgsorganisasjon

Salg Finland

Kontaktinformasjon Ulefos AS– salgsorganisasjon

 

Ulefos Esco AS har pr. i dag 90 ansatte i produksjon og administrasjon!

Kontakt oss

Telefon: 67 80 62 00
Faks: 32 73 29 99
Ulefos Esco AS
Postboks 85
Besøksadresse: Gamle Gomsrudvei 40
3602 KONGSBERG

Ledelse/admin.

Kontaktpersoner

Fabrikkdirektør: Bjørn Braathen
Tlf. 401 07 800
bjorn.braathen@ulefosesco.no

Teknisk sjef: Anders Nygård
Tlf.: 917 15 018
anders.nygard@ulefosesco.no

Økonomisjef: Joakim Helmeriksen
Tlf. 924 07 714
joakim@ulefosesco.no

HR-leder : Sonja Tørlen
Tlf. 908 49 300
sonja@ulefosesco.no

Kvalitetsleder: Roar Thorberg
Tlf.: 932 17 410
roar.thorberg@ulefosesco.no

 

Internsalg Ulefos Esco

Leder internsalg : Thorleif Netland
Tlf. 992 85 783    tn@ulefosesco.no

Internsalg :         Hege Laugerud
Tlf. 982 38 159   – hege.laugerud@ulefosesco.no

Export Coordinator: Jorunn Irene Carlsen
Tlf. 982 38 150 – jorunn.carlsen@ulefosesco.no

Markedskoordinator: Bodil Johnrud
Tlf.: 920 90 570 – bodil.johnrud@ulefosesco.no

Regnskap

Ved e-faktura benytt: – fakturamottak@ulefosesco.no

Økonomisjef: Joakim Helmeriksen
Tlf. 924 07 714 – joakim@ulefosesco.no

Regnskapsmedarbeider: Marit Breivik Garder
Tlf.: 982 38 151 – marit.garder@ulefosesco.no

Utviklingsavd.

utvikling@ulefosesco.no

Teknisk sjef: Anders Nygård
Tlf.: 917 15 018 – anders.nygard@ulefosesco.no

Servicetekniker: Ole-Jacob Bjerke
tlf.: 982 38 164 – oj.bjerke@ulefosesco.no

Lager/Logistikk

Telefon pakking, innland: 982 38 167
Telefon pakking, eksport: 982 38 158
Faks lager: 32 73 29 99

Logistikksjef: Tor Age Valø
Tlf. 952 59 853 – tvalo@ulefosesco.no

Transportkoordinator: Berit Noreng
Tlf. 950 87 111 – berit.noreng@ulefosesco.no

Driftsleder: Roar Hommelien
Tlf.: 982 38 163 – roar.hommelien@ulefosesco.no

Service / montering: Bjørn Hellingsrud
Tlf.: 952 35 288 – bjorn.hellingsrud@ulefosesco.no

Produksjon

Fabrikkdirektør: Bjørn Braathen
Tlf. 401 07 800 – bjorn.braathen@ulefosesco.no

Driftsleder: Vegar Knudsen
Tlf.  942 34 259 – vegar.Knudsen@ulefosesco.no

Driftsleder/ montasje og overflatebehandling : Stig Aadalen
Tlf. 975 82 160 – stig.aadalen@ulefosesco.no

Driftsleder produksjonsteknikk/bygg/eiendom : Gunnar Maugerud
Tlf. 982 38 203 – gunnar.maugerud@ulefosesco.no 

Planlegger:Caroline Myhrvold Hansen
tlf.: 941 07 639- caroline.myhrvold.Hansen@ulefosesco.no

Planlegger: Stian Leiknes
tlf.:924 00 167- stian.leiknes@ulefosesco.no

 

Innkjøp

innkjop@ulefosesco.no

Ved e-faktura benytt: fakturamottak@ulefosesco.no

Logistikksjef  :      Tor-Åge Valø
Tlf.: 982 38 191 – tor.aage.valo@ulefosesco.no

Innkjøpsansvarlig Kina: Ren Dongming
Tlf: 982 38 162 – dongming.ren@ulefosesco.no